Kubet VN Soi Cau sẽ đặt cược thể thao có sẵn ở mọi tiểu bang ở Hoa Kỳ trong tương lai?

Bạn chỉ phải quay trở lại nửa đầu năm 2018 để tìm thấy thời gian cá cược thể thao là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Trong phán quyết mới của số lượng hỗ trợ, mỗi tiểu bang hiện có thể đặt luật riêng cho cá cược thể thao trực tuyến.

Điều đó có nghĩa là tương lai của cá cược thể thao nằm trong tay của mỗi tiểu bang Hoa Kỳ, nhưng thể thao có sẵn trong tương lai?

Trước khi chúng ta xem xét một số tiểu bang hiện đang cung cấp cá cược thể thao pháp lý, điều quan trọng là hai người xem xét sự khác biệt giữa cá cược thể thao trực tuyến và cá cược thể thao trên đất liền. Một số tiểu bang cho phép cá cược thể thao sẽ không luôn luôn hợp pháp hóa cá cược thể thao trực tuyến. Mặt khác, một số tiểu bang có các quy tắc cho phép tiền lương trực tuyến và di động bên trong trạng thái được chỉ định nhưng tại các nhà sản xuất sách đất đai.

Ngay sau khi thay đổi luật năm 2018, New Jersey đã nhanh chóng ra mắt cá cược thể thao. Những người cư trú ở tiểu bang có thể ghé thăm các môn thể thao tại các sòng bạc, đường đua và trực tuyến bằng ứng dụng di động. Ngay sau phán quyết mới vào tháng 5 năm 2018, Pennsylvania đã hợp pháp hóa cá cược thể thao trực tuyến. Tuy nhiên, lấy ví dụ về tiểu bang New York, Ủy ban chơi game New York đã phê duyệt các hướng dẫn cho các cơ sở cá cược thể thao trong tiểu bang. Tuy nhiên, không có kế hoạch hiện tại để cho phép cá cược thể thao di động. Vì vậy, bạn phải nhận thức đầy đủ về các quy định Bên trong mỗi tiểu bang để đảm bảo bạn không đặt cược bất hợp pháp.

Vẫn còn một số nhầm lẫn về chính xác những gì hiện có sẵn trong các yếu tố.

Delwar, Mississippi, West Virginia, New Mexico, Rhode Island, Arkansas, Iowa, Oregon, Indiana, New Hampshire, Illinois, Montana, Michigan, Colorado và Washington DC đều là những ví dụ về Hoa Kỳ hiện cung cấp cá cược thể thao pháp lý. Trong số các chi tiết cụ thể trong mỗi tiểu bang, bạn sẽ cần kiểm tra với cơ quan nhà nước địa phương để xem chính xác những gì có sẵn khi nói đến cá cược thể thao trực tuyến và di động. Như chúng ta có thể thấy từ tiểu bang New York ở trên, không phải lúc nào cũng rõ ràng Nhưng hy vọng điều đó sẽ thay đổi trong tương lai khi nhiều quốc gia bắt đầu chấp nhận cá cược thể thao. Như các quy định ở Hoa Kỳ đã thay đổi, do đó, số lượng sách thể thao trực tuyến. Hiện tại có một lựa chọn lớn hơn bao giờ hết bao gồm 32 môn thể thao. Gibraltar, 32RED đã phát triển một danh tiếng tuyệt vời ở châu Âu và hiện đang lan rộng đôi cánh của họ ở Hoa Kỳ.

Rất có khả năng chúng ta sẽ thấy nhiều quốc gia thay đổi các quy tắc của họ liên quan đến cá cược thể thao trực tuyến o ảnh kubet ver trong vài năm tới. Điều đó sẽ dẫn đến số lượng quốc gia ngày càng tăng không chỉ chấp nhận cá cược thể thao bên trong Sòng bạc nhưng cũng trực tuyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *