Kubet DJ á Oán XSMB Điều khoản giải thích: Mắt rắn? Big Slick?

Poker đã được chơi trong nhiều thập kỷ và là loại trò chơi sẽ khiến bạn ngồi ở bàn hàng giờ. Và biệt ngữ, áp dụng cho poker và các trò chơi khác như Texas Holdem.

Tên của bàn tay poker có thể là duy nhất và thú vị, và một tay có thể có một vài từ khác nhau để mô tả nó. Hãy đọc để tìm hiểu thêm về những cái tên poker này để vào lần tới khi bạn chơi một trò chơi poker với bạn bè của bạn , Tai go88 Ìno bạn sẽ biết chính xác những gì họ đang đề cập đến!

Dưới đây là một hướng dẫn dễ dàng để giải thích những gì mỗi tay là lớp điều chỉnh và cách tên đó bị chê bai.

Điều khoản sử dụng để mô tả bàn tay poker

1. Royal Flush

A ♥, K ♥, Q ♥, J ♥, 10 ♥

Đây là bàn tay poker tốt nhất và cao nhất, khi tất cả các thẻ mặt theo thứ tự từ cách gấp đôi 10, và tất cả họ đều com từ cùng một bộ đồ.

2. Đúng thẳng

9 ♦, 8 ♦, 7 8, 6 ♦, 5 ♦

Đây là khi bạn có một loạt các thẻ theo thứ tự số (thẳng), và tất cả chúng đều đến từ bộ đồ AME (Flush).

3. Bốn loại

J ♠, J, J J, J ♥, 5 ♠

Đây là khi bạn có bốn thẻ có cùng mệnh giá (ví dụ, bốn giắc cắm). Nếu hai người chơi nắm giữ hai tay bài poker bốn không một, giá trị cao nhất sẽ luôn giành chiến thắng.

4. Ngôi nhà đầy đủ

A ♠, A ♣, A, K ♥, K ♦

Đây là khi bạn có ba trong cùng một số và một cặp trong cùng một bàn tay. Đánh bại ba vị vua và hai con át chủ bài (“các vị vua đầy át hoặc vua trên át chủ bài”).

5. Xóa

A ♥, J ♥, 9 J, 6 ♥, 3 ♥

Đây là khi bạn có năm thẻ theo bất kỳ đơn đặt hàng nào, miễn là tất cả chúng đều là bộ đồ nói. Thẻ cao quyết định người chiến thắng của một bàn tay bị ràng buộc. 10, Jack, Queen.6. Straight Straight.

9, 8, 7 8, 6, 5 ♥

Đây là khi bạn có năm thẻ bằng chữ số, không phù hợp với bộ đồ. Một át chủ bài có thể được tính là thẻ cao hoặc thấp (10, jack, queen, king, ace hoặc ace, 2, 3, 4, 5).

7. Ba loại

A ♥, A ♦, A A, J, 3 ♠

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *